Cultquest

Nederlandse cultuurles voor kinderen van expats

Veel kinderen van expats besluiten om voor een beroepsopleiding terug te gaan naar Nederland. Door gebrek aan kennis over de Nederlandse cultuur, vinden deze kinderen geen aansluiting bij hun Nederlandse leeftijdsgenootjes en haken sneller af.

Cultquest is een lespakket wat is ontwikkeld samen met Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). NOB scholen zijn verplicht om Nederlandse cultuurlessen te geven, maar docenten vinden het lastig om dit, met de beperkte tijd die zij beschikbaar hebben, in te passen.

Dit wordt opgelost door leerlingen thuis het voorbereidende werk te laten doen. Zij gebruiken de cultquest app om hun opdrachten te maken.

Tijdens de lessen connecten leerlingen met het cultquest systeem. Hun avatar verschijnt op het scherm en het gemaakte werk wordt zichtbaar voor de klas.

De opgedane kennis wordt op een actieve manier met elkaar gedeeld en getoetst. Leerlingen leren zo op een speelse manier de Nederlandse cultuur kennen.

Collagekaart: Één thema bekijken vanuit het perspectief van verschillende landen.

Fotoshow: Elke leerling krijgt binnen een thema een onderwerp om te onderzoeken en in beeld te brengen. Samen maken ze een fotoshow over het thema.

Betoogstrijd: In de betoogstrijd gaan de leerlingen de strijd met elkaar aan en proberen elkaar te overtuigen van hun standpunt.

Mijn bijdrage

concept

Concept

experience

UI design

illustratie

UX design

icons

Animatie