Jeffy's praatplaat

Praatplaat app om ouder en kind te helpen om de Nederlandse woordenschat te vergroten

Jeffy's praatplaat is een app voor voor- en vroegschoolse educatie. Een praatplaat wordt gebruikt om kinderen kennis te laten maken met eerste woordjes en taalgebruik. Jeffy's praatplaat is gemaakt voor kinderen met ouders die een taalachterstand hebben. Deze ouders hebben vaak moeite om hun kinderen in (taal) onderwijs te ondersteunen. Deze app maakt het voor ouders met een taalachterstand makkelijker om met hun kinderen te oefenen met taal.

In de app hebben ouder en kind ieder hun eigen rol met eigen functionaliteiten. De ouder wordt geholpen om de juiste vragen te stellen om het kind te helpen bij het reconstrueren van het verhaal. Het kind wordt uitgedaagd om op verschillende manieren naar de plaat te kijken om zo verschillende verhalen te reconstrueren. Op die manier kan er lang doorgespeeld worden met één plaat. De app bestaat uit meerdere platen waarin verassing een grote rol speelt.

Jeffy neemt de spelers mee op avontuur, Elke praatplaat bestaat uit meerdere miniscenes die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Spelers worden gevraagd Jeffy te helpen met het verzamelen van spullen. Om beurten mogen ouder en kind Jeffy neerzetten. Samen bedenken ze wat er gebeurd zou kunnen zijn en verzamelen ze op die manier alle spullen die Jeffy nodig heeft om het verhaal tot een goed einde te brengen.

Mijn bijdrage

concept

Concept

experience

UI design

illustratie

UX design

icons

Illustratie